Om

ForskByg

Formålet med ForskByg er at fremme forskning, innovation og uddannelse til gavn for en mere bæredygtig udvikling af fremtidens byggeri og anlæg i Danmark.

Det gør ForskByg bl.a. ved at støtte samarbejde og videndeling samt ved at fremme medlemmernes interesser i forhold til byggebranchen, myndigheder, fonde og andre interessenter.

Baggrunden for at danne ForskByg er at samle danske offentlige eller selvejende vidensinstitutioner, som arbejder med forskning, innovation og uddannelse relateret til byggeri og anlæg; fx universiteter, forskningsinstitutioner, GTS-institutter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, som alle har en forpligtigelse til at bidrage mest muligt til en bæredygtig udvikling af samfundet.

I betragtning af samfundets udfordringer med klimapåvirkning, klimatilpasning og bæredygtighed kalder denne forpligtigelse på mere samarbejde og en fælles udnyttelse af ressourcer. Det er på denne baggrund ForskByg er dannet af en gruppe danske vidensinstitutioner, som samstemmende finder, at uddannelses- og forskningssektoren inden for byggeri skal arbejde mere og bedre sammen, samt være mere aktive i forhold til initiativer, som kan støtte en bæredygtig udvikling af byggeriet.

Over de seneste mange år har danske vidensinstitutioner – ofte hver for sig – bidraget til initiativer, som er udsprunget af politiske tiltag og branchepolitiske interesser. Det har ofte været meget nyttige processer, hvor vidensinstitutioner har været med til at sikre, at sådanne initiativer har haft en byggefaglig ballast og nytteværdi.

Med dannelsen af ForskByg ønsker vidensinstitutionerne i højere grad at arbejde sammen, og tage initiativer af egen drift. Danske vidensinstitutioner er ofte i konkurrence med hinanden om forskningsmidler, virksomhedssamarbejder eller repræsentantskab i politiske eller faglige sammenhænge. Foreningen respekterer dette, men vil frem over støtte tværgående samarbejder og et større fokus på konkurrencen eller samarbejdsfladerne med tilsvarende institutioner i udlandet.

ForskByg  afholder fire ordinære møder om året for alle medlemmer samt en Generalforsamling.

Mette Glavind
| Forperson |

Direktør på Teknologisk Institut

Carsten Damgaard
| Medlem |

Forskningsdirektør på DBI

Hans Nørgaard Hansen
| Medlem |

Institutdirektør på DTU

Per Heiselberg
| Medlem |

Viceinstitutleder på Aalborg Universitet

Søren Wandahl
| Medlem |

Viceinstitutleder på Aarhus Universitet