Medlemmer

Nedenfor kan du se medlemmer af ForskByg.

 

Hvem kan blive medlem?
Enhver offentlig, halvoffentlig eller non-profit dansk videninstitution, kan optages i ForskByg.

 

Krav til optagelse:

  • I arbejder med forskning, innovation og uddannelse relateret til byggeri og anlæg;fx universiteter, GTS-institutter og professionshøjskoler, og
  • I kan tilslutte jer foreningens formål og
  • I betaler kontingent i henhold til pkt. 5.3 i vedtægterne. Vær opmærksom på, at medlemskab først er gyldigt, når I har betalt kontingent.

 

Skal din videninstitution være medlem? Kontakt Forskbyg@forskbyg.dk og hør om mulighederne |

 

Medlemmer i alfabetisk rækkefølge

Arkitektskolen Aarhus

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Den Kongelige Akademi

FORCE Technology

Københavns Erhvervs Akademi (KEA)

Københavns Universitet

Professionshøjskolen UCN

Syddansk Universitet (SDU)

Teknologisk Institut

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

VIA University College

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Aalborg Universitet (AAU

Aarhus Universitet