Generalforsamling 2024!

På besøg i DTU structural lab.

Den 30. maj afholdt vi Generalforsamling og medlemsmøde #15 i ForskByg på DTU i Lyngby.

 

Udover god energi, netværk på tværs og status på vigtige emner, fik deltagerne en rundvisning  i det imponerende DTU structural lab, hvor der både er højt til loftet når det kommer til tests og projekter og i helt bogstavelig forstand! 

På den årlige Generalforsamling blev det kommende års Bestyrelse i ForskByg også fundet, og på bestyrelsesmøde i dag, har de netop konstitueret sig selv.

Det betyder, at bestyrelsen i ForskByg nu ser således ud:

Mette Glavind, Teknologisk Institut (Forperson)
Carsten Damgaard, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Hans Nørgaard Hansen, DTU – Technical University of Denmark
Per Heiselberg, Aalborg Universitet
Søren Wandahl, Aarhus Universitet

Derudover var der valg til Bestyrelsen i WE BUILD DENMARK, hvor Hans Nørgaard Hansen blev valgt ind som ny ForskByg repræsentant, så det næste år vil han repræsentere foreningen sammen med Mette Glavind og Per Heiselberg, som også er ForskByg repræsentanter og ikke på valg i år.

 

Tak til alle der deltog!