Kom til lancering

Tilmeld dig lancering af indsatsområder til det byggede miljø!

Byggebranchen er under pres. Der er brug for radikal omstilling og handling, for vi udleder for meget CO2, bruger for mange ressourcer og genererer for meget affald. Det ved de fleste i branchen allerede. Men hvordan kommer vi fra A-Å, hvor starter vi og hvad skal der til?

 

Det byggede miljø favner bredt i samfundet. Lige fra arealanvendelse og byer til mobilitet, infrastruktur og bygninger. Men det byggede miljø favner også en meget stor del af samfundets aktivitet, hvilket også betyder, at klimaaftrykket og ressourceforbruget er stort.

 

Samtidig er biodiversitetens kår trængte på grund af det store pres på arealerne, som både skal bruges til nye udstykninger og produktion af materiale til nye byggevarer. Det byggede miljø har altså en helt afgørende mulighed for at bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund.

 

Den grønne omstilling betyder, at det byggede miljø skal udvikles med begrænset miljømæssige konsekvenser samtidig med, at den sociale bæredygtighed opretholdes. Vi skal altså reducere klima- og ressourceaftryk, øge biodiversiteten og begrænse toksiciteten.

 

En radikal omstilling – og det bliver ikke nemt. Men det er den vej vi skal, for der er ingen genveje eller smuthuller!

 

Den 29. januar fra 13-15.30, viser Dare og ForskByg vejen, med lancering af en række hovedområder og indsatser til roadmap for det byggede miljø. Lanceringen afholdes hos Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Indgang 1, Konferencesalen.

 

Invitation Dare og ForskByg lancering

 

Tilmeld dig her