Ny-konstitueret bestyrelse

Mette Glavind fra Teknologisk Institut er ny formand for ForskByg.

På den årlige Generalforsamling som blev afholdt den 23. juni 2023, i ForskByg, blev foreningens nye bestyrelse konstitueret.

 

Ny formand for ForskByg er direktør, Mette Glavind fra Teknologisk Institut, som har overtaget formandsposten efter Institutleder på Aarhus Universitet, Mikkel Kragh. Han fortsætter som suppleant i Bestyrelsen. Den nye Bestyrelse består desuden af  Lars Pico Geertsen, Institutleder på Aalborg Universitet og Hans Nørgaard Hansen, Institutdirektør på DTU.

 

I det kommende år har foreningen og den nye bestyrelse valgt at sætte ekstra fokus på synligheden af betydningen af forskning og udvikling indenfor byggeri og anlæg.

 

– Via ForskByg kan vi tale med en samlet og stærk stemme på vegne af videninstitutionerne. Budskabet er, at det er nødvendigt med forskning og innovation for at komme i mål med den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen, siger Mette Glavind.

 

Med formandsskiftet, skifter også sekretariatet lokation til Teknologisk Institut. Foreningens nye formand takker Aarhus Universitet for det flotte arbejde med både formandsposten og sekretariatsfunktionen og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, både i Bestyrelsen og i foreningen generelt.