Vigtigt foretræde

På billedet ses, fra venstre mod højre: Hans Nørgaard Hansen, DTU, Lars Pico Geertsen, Aalborg Universitet, Mette Glavind, Teknologisk Institut, Michael H. Nielsen, Concito.

Den 30. maj havde ForskByg og WE BUILD DENMARK foretræde for Uddannelses – og Forskningsudvalget. Med os havde vi et budskab om, at der er et meget stort potentiale for at reducere CO2 emissioner og ressourceforbruget i Danmark ved at investere i forskning og innovation relateret til byggeri og anlæg.

 

Bygge- og anlægsbranchen har stor økonomisk samfundsbetydning, den danner rammerne om vores liv, hvor vi tilbringer 90 % af tiden i bygninger og en stor del af de resterende 10 % under transport på veje, broer, tunneler, jernbaner og metro, og den har et stort klimaftryk; nemlig 40 % af energiforbruget, 30 % af CO2 emissionerne og 40 % af affaldsproduktionen. Det er realistisk med en forsknings- og innovationsindsats at reducere dette bidrag og på den måde give et væsentligt bidrag til, at Danmark kan leve op til sine klimamål.

 

Sektoren er desuden nødvendig i forbindelse med den grønne omstilling, da der skal bruges byggematerialer og byggeaktiviteter til energianlæg som f.eks. energiøer og Power2X og vores kyster, nuværende og fremtidige bygninger og anlægskonstruktioner skal beskyttes mod den stigende mængde vand, som klimaændringerne har forårsaget.