Styrket forskning og innovation

WE BUILD DENMARK og ForskByg foreslår, at der afsættes offentlige forsknings- og innovationsmidler til udvikling af CO2-neutralt byggeri i 2050 og en 50% reduktion i 2030 set i forhold til 1990. En sådan forsknings- og innovationsindsats vil understøtte både Regeringens CO2 reduktionsmål, en dansk erhvervsstyrkeposition med internationale eksportpotentialer og CO2-udledningen globalt med Danmark som leverandør af CO2-reducerende løsninger.

 

Se forslaget her