Ny forening vil styrke forskning og uddannelse i byggeriet

Formanden for den nystiftede forening ForskByg, institutdirektør Niels-Jørgen Aagard fra DTU Byg, har henvendt sig til uddannelses- og forskningsministeren for at få byggeriet med i regeringens grønne forskningsstrategi.

 

(Foto: Jørgen True)

14 forsknings- og uddannelsesinstitutioner på bygge- og anlægsområdet har stiftet en forening for at kunne tale med en fælles stemme.

 

Bygge- og anlægssektoren rummer et stort potentiale for at bidrage til en bæredygtig udvikling og reducere klimabelastningen. Alligevel er byggeri ikke prioriteret i regeringens grønne forskningsstrategi. Dette er den direkte anledning til, at 14 institutioner nu har stiftet en forening, ForskByg, som fra dag 1 organiserer samtlige institutioner i Danmark, der bedriver forskning, udvikling og videregående uddannelse på bygge- og anlægsområdet. ForskBygs formål er at fremme forskning, innovation og uddannelse til gavn for en bæredygtig udvikling af fremtidens byggeri og anlæg i Danmark.

 

”Det har været overvældende at opleve opbakningen til vores nye forening”, siger Niels-Jørgen Aagaard, der er institutdirektør på DTU Byg og nyvalgt formand for ForskByg, som består af alle landets universitetsinstitutter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og GTS-institutter, der arbejder med bygge- og anlægsområdet.

 

Henvendelse til ministeren

Som en af sine første gerninger har ForskBygs formand på foreningens vegne rettet henvendelse til uddannelses- og forskningsministeren med en opfordring til at give byggeriet en plads på linje med de fire andre missioner, der indgår i regeringens grønne forskningsstrategi. De fire missioner i den foreliggende udgave af regeringens grønne forskningsstrategi udgøres af CO2-fangst og -lagring, grønne brændstoffer, klimavenligt landbrug samt genanvendelse af plastik.

 

”Jeg anerkender, at de fire missioner i regeringens grønne forskningsstrategi alle er vigtige, men tillader mig samtidig at henlede ministerens opmærksomhed på, at bygge- og anlægssektoren er helt afgørende for den grønne omstilling”, siger Niels-Jørgen Aagaard.

Han oplyser, at ForskByg i den kommende tid vil følge op på henvendelsen til ministeren.

 

Bygge- og anlægssektoren i tal

 • Byggeri og anlæg står for 40 % af Danmarks energiforbrug, 30 % af CO2-udledningen og 38 % af affaldsproduktionen.
 • Sektoren beskæftiger ca. 200.000 medarbejdere og eksporterer årligt for ca. 70 mia. kroner.

 

Medlemmer af ForskByg:

 • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • KEA – Københavns Erhvervsakademi
 • Københavns Universitet
 • Teknologisk Institut
 • UCL Erhvervsakademi
 • DTU
 • Aarhus Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Det Kongelige Akademi
 • Professionshøjskolen UCN
 • Syddansk Universitet
 • Arkitektskolen Aarhus
 • Via University College
 • FORCE Technology

 

Baggrund:

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg

 

Samtidig med regeringens øvrige 12 klimapartnerskaber med erhvervslivet, afleverede Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg for godt et år siden en rapport, der anbefalede initiativer, hvor byggeriet kan spare klimaet for op mod seks mio. tons CO2 om året, svarende til en femtedel af det vi mangler for at kunne realisere Danmarks klimamål i 2030.

I sine anbefalinger lagde klimapartnerskabet ikke skjul på behovet for forskning og innovation for at kunne nå dette ambitiøse mål, men erklærede samtidig, at målet er realistisk. På den baggrund ytrede flere af klimapartnerskabets medlemmer senere deres skuffelse over, at regeringen i slutningen af 2020 fremlagde en grøn forskningsstrategi, hvor man skal lede længe efter byggeriet.